Karellen

Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. laga um leikskóla. Matsaðferðir eru fjölbreyttar og leitast við að fá sjónarmið sem flestra sem að starfinu koma, starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á. Leikskólinn setur sér matsáætlun sem unnið er eftir og gerð er grein fyrir innra mati í ársskýrslum.

Matsáætlanir :

matsáætlun 2022-2023.pdf

matsáætlun 2021-2022.pdf

matsáætlun bæjarbóls 2020-2021.pdf


Hér að neðan má sjá niðurstöður úr viðhorfskönnun foreldra - skólapúlsinum :

nidurstodur foreldra 2023.pdf

nidurstodur foreldrakönnun 2021.pdf

niðurstöður foreldrakönnun 2019.pdf

© 2016 - 2024 Karellen