Velkomin á Bæjarból

Bæjarból er 5 deilda leikskóli. Þar geta dvalið 93 börn samtímis. Tvær deildir eru ætlaðar börnum 18 mán. - 3 ára, ein deild fyrir 3 ára og tvær deildir fyrir 4 - 5 ára börn. Við bjóðum upp á breytilegan dvalartíma frá 4 - 9 tíma á dag.

Að byrja í leikskóla.
Þegar barn hefur fengið leikskólapláss á Bæjarbóli, eru foreldrar boðaðir á kynningarfund í leikskólanum. Þá er þeim kynnt starfssemi leikskólans, starfsfólk og húsakynni ásamt því að fylla út dvalarsamning og skiptast á upplýsingum. Næsta skref er að barnið kemur í heimsókn með foreldri og hittir deildarstjóra og þann starfsmann sem tekur það í aðlögun, þ.e. fylgir því eftir fyrstu vikurnar. Barnið skoðar húsakynni, sérstaklega deildina sína og leikur sér e.t.v. smá stund.
Aðlögun.
Mikilvægt er að standa vel að aðlögun barns í leikskóla frá upphafi. Hvernig til tekst í byrjun getur haft áhrif á alla leikskólagöngu barnsins. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, kynnast börnum og fullorðnum sem fyrir eru, læra að vera í hóp, virða reglur o.fl. Leikskólakennari og foreldri ræða saman um tilhögun aðlögunarinnar og a.m.k. annað foreldri dvelur með barninu í upphafi leikskólagöngu. Meðan á aðlögun stendur gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsmönnum deildarinnar og því starfi sem fram fer í leikskólanum. Með því er lagður góður grunnur að ánægjulegri leikskóladvöl. Mikilvægt er að jákvæð samskipti skapist á milli foreldra og starfsmanna því það stuðlar að jákvæðum viðhorfum barnsins til leikskólans.

—Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barn og foreldra þess.Upphafið er mikilvægt, fyrir börn jafnt sem foreldra.Þau kynnast í sameiningu sem flestum þáttum í starfi leikskólans, nýjum húsakynnum, starfsfólki og leikfélögum.
—Það veitir barni mikið öryggi að takast á við nýjar aðstæður með foreldra sér við hlið.
—Gera þarf ráð fyrir fimm dögum í aðlögun eða einni viku

Aðlögun - viðmið:

—1. dagur:Barn mætir í stutta heimsókn, skoðar deildina, fær fatahólf og dvelur um það bil klukkustund með foreldri.
—2. dagur:Barn og foreldri dvelja saman í leikskólanum í tvær klukkustundirfrá9:00 – 11:00.
—3. dagur:Barnið er í 2-3 klst í leikskólanum. Foreldri er boðið að fara frá í stutta stund í samráði við deildarstjóra.

4. dagur:Barnið er í 3-5 klst í leikskólanum, fjarvera smám saman lengd í samráði við deildarstjóra.

—5. dagur:Barnið er í leikskólanum í 4-6 klst.
—6. dagur:Barnið dvelur í leikskólanum umsaminn vistunartíma ef vel gengur, fer það eftir þörfum hvers og eins.

Þetta er eingöngu viðmið um leikskólabyrjunina þar sem það er mjög einstaklingsbundið hversu langan tíma hvert barn þarf. Hafa ber í huga að gott er að gefa sér góðan tíma í aðlögun þó að börnin virðist vera örugg.

Hér má finna upplýsingabækling um leikskólann


© 2016 - 2020 Karellen